”Under jorden”, tusch, 2014

 

”Medbjuden och pratsam”, tusch, 2015

 

”Oansenliga och glada”, tusch, 2015

 

”Utom räckhåll”, tusch, 76 x53 cm, 2015