Hur det går till:
Att ha en plats att vara på med färgburkar och penslar, papper och saxar. Lim. Och mer papper och uppspända dukar. Kolstift. Färgkritor. Tusch, stålspetspennor. Vatten. Grafitstift.
Att pröva sig fram med händer och ögon. Hitta glädje och möda och överraskningar.

Utställningar:
2018 Samlingsutställning ”Skimmer” på Vrångsholmen, Tanum
2018 Samlingsutställning ”Natur 2.0” i Lidköpings konsthall
2017 Separatutställning i Dals Eds konstrum
2017 Samlingsutställning ”Natur” på Dalslands Konstmuseum
2016 Samlingsutställning i Bengtsfors konsthall
2016 – 2018 Höstsalonger i Åmåls konsthall
2015 – 2018 Sommarsalonger i Steneby konsthall, Dals Långed
2015 Höstsalong på Rackstadmuseet i Arvika
2014 Separatutställning i Bengtsfors konsthall
2012, 2013, 2015, 2017, 2018 Öppen ateljé under Konstvandring i Dalsland
2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 Samlingsutställningar på Dalslands Konstmuseum, Upperud och i Åmåls konsthall (Konstvandring i Dalsland)
2011 Jurerad höstsalong i Edsviks konsthall, Sollentuna

Medlemskap: Dalslands Konstnärsförbund, Föreningen Konstvandring i Dalsland,
BUS (Bildupphovsrätt i Sverige)
Övrigt: En av initiativtagarna till Galleriföreningen Olika, Dals Långed
Representerad: i Bengtsfors kommun och privata samlingar.
Bakgrund: Född 1946 i Stockholm, bor i Dalsland sedan 1989.
Journalisthögskolan 1968-1969. Reporter, redigerare och fotograf till 2011.