Att ha en plats att vara på med färgburkar och penslar, papper och saxar. Lim. Och mer papper och uppspända dukar. Kolstift. Färgkritor. Tusch, stålspetspennor. Vatten. Grafitstift.
Att pröva sig fram med händer och ögon. Hitta glädje och möda och överraskningar.